Obrazovanje odraslih

Obrazovanje odraslih - Raspored sati

PROGRAM PREKVALIFIKACIJE - ELEKTROTEHNIČAR I STROJARSKI TEHNIČAR

Uvjeti za upis polaznika

U ovaj program mogu se upisati kandidati koji su završili trogodišnje školovanje i žele daljnjim školovanjem doći do četvrtog stupnja. 

  

Izvođenje nastave

Program je raspoređen u 4 obrazovna razdoblja kroz dvije školske godine. Nastava se odvija u večernjim satima. U prvoj školskoj godini, koja je podijeljena na tri obrazovna razdoblja, slušaju se nastavni predmeti iz prve tri godine, a u sljedećoj četvrta godina.

Na temelju priložene dokumentacije, usporedbom nastavnog plana i programa po kojem je polaznik stekao svjedodžbe 1., 2. i 3. razreda, s nastavnim planom i programom za zanimanje za koji se želi doškolovati, Odlukom o razlikovnim ispitima utvrđuju se  razlike između programa ili dijela programa koji je polaznik već uspješno svladao i dio programa koji je još dužan završiti.

Polaznici obrazovanja odraslih stručnu spremu stječu polaganjem ispita, kroz konzultativno-instruktivni oblik izvođenja programa koji je izabran za didaktičko-metodički model nastave.

Praćenje uspješnosti i ocjenjivanje obavlja se tijekom nastave i prilikom polaganja ispita za svaki pojedini predmet. Polaznik može pristupiti polaganju ispita ako je prethodno obavio konzultacije u opsegu određenim programom. Predmetni ispit polaže se pred predmetnim nastavnikom. Polaznik ne može pristupiti polaganju ispita iz višeg razreda, odnosno obrazovnog razdoblja ako nije uspješno završio prethodni razred odnosno obrazovno razdoblje.


Cijena obrazovanja

Cijena za dvije školske godine za zanimanje elektrotehničar je 1.021,57 €.
Cijena za dvije školske godine za zanimanje strojarski tehničar je 1.262,86 €. 

Za gotovinsko plaćanje popust je 10%.

Za obročno plaćanje potrebno je učešće (dio se plaća odmah), a ostatak novca se otplaćuje na 10 rata i to:
- elektrotehničar: učešće (odmah) 291,99 i 10 rata po 73,00
- strojarski tehničar: učešće (odmah) 333,80 i 10 rata po 92,91

fiksni tečaj konverzije 1€ = 7,53450 kn)

PROGRAM PREKVALIFIKACIJE - VOZAČ MOTORNOG VOZILA

U program prekvalifikacije obrazovanja odraslih za zanimanje VOZAČ MOTORNOG VOZILA mogu se upisati kandidati sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem, a koji daljnjim usavršavanjem žele promijeniti zanimanje.

 

Znanje, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa

Obrazovanje vozača motornog vozila u području prometa i logistike, pored zajedničkih ciljeva srednjeg obrazovanja utvrđenih u Zakonu o srednjem školstvu, ima za cilj osposobljavanje za obavljanje poslova pripremanja vozila za izvršenje prijevoznog zadatka, preuzimanja prijevozne dokumentacije, postavljanja vozila na ukrcajno mjesto i preuzimanja tereta, kontroliranja i obavljanja ukrcaja, osiguranja i zaštite tereta, prijevoza tereta od mjesta ukrcaja do mjesta iskrcaja te brigu o sigurnosti prometa na cestama.

 

Uvjeti za upis polaznika

Polaznik obrazovanja odraslih u programu prekvalifikacije može biti osoba koja ima završenu srednju školu. Za završetak obrazovanja, prije pristupanja Završnom ispitu, obavezna je i potvrda o osposobljenosti za odgovarajuću kategoriju vozila. Potvrda o osposobljenosti za određenu kategoriju vozila potrebna je samo u slučaju da polaznik prije upisa u školu nije stekao pravo na upravljanje motornim vozilom.


Nastavni plan

Nastavni plan i okvirne programe za zanimanje vozač motornog vozila propisalo je Ministarstvo prosvjete i športa. U njemu su utvrđeni ciljevi i zadaci obrazovanja, nastavni plan ostvarivanja programa po godinama, ciljevi i zadaci nastave po predmetima, sadržaji programa po predmetima, objašnjenja za ostvarivanje nastave predmeta, prostorni, didaktički te kadrovski uvjeti, kao i literatura potrebna za sve predmete iz nastavnog plana.

 

Izvođenje nastave

Program prekvalifikacije provodi se na temelju programa propisanih za redovito obrazovanje. Na osnovi nastavnog plana i okvirnih programa propisanih od nadležnog ministarstva, izrađuje se izvedbeni nastavni plan.

 

Cijena obrazovanja

Cijena za zanimanje vozač motornog vozila je 875,97 €. 

Za gotovinsko plaćanje popust je 10%.

Moguće je obročno plaćanje u tri rate:
- 1. rata u iznosu od 424,71
- 2. rata u iznosu od 225,63
- 3. rata u iznosu od 225,63 €

Osim cijene obrazovanja polaznik plaća i ispite u sljedećim iznosima:

Nastavna pisma koja polaznik koristi za polaganje ispita uključena su u cijenu te se polazniku uručuju na skupnim konzultacijama.

fiksni tečaj konverzije 1€ = 7,53450 kn)