Roditelji

UČENIČKA REFERADA

Jasenka ŠIKIĆ, voditeljica učeničke referade
telefon: 01/336-5083
ponedjeljak, utorak, srijeda i petak: 8:00-14:00
četvrtak: 12:00-18:00
e-mail za učenike: jasenka.skola@gmail.com

PEDAGOGINJA

Anita ŠIMIĆ, prof., pedagoginja
telefon: 01/336-5200
ponedjeljak, utorak i petak: 8:00-14:00
srijeda i četvrtak: 10:30-16:30

ŠKOLSKA LIJEČNICA

Angelika TIČINOVIĆ IVANČIĆ, dr. med., spec. školske medicine
Nadica DEKALIĆ, bacc. med. techn.
Dom zdravlja, Gajeva 37, Samobor
telefon: 01/3327-416
parni datumi prijepodne
neparni datumi poslijepodne

PRIJEVOZ UČENIKA - UČENIČKA REFERADA

Zahtjev za izdavanje SREDNJOŠKOLSKE ISKAZNICE za učenički prijevoz koji je potrebno ovjeriti u referadi možete donijeti prvi dan nastave - ispunjen uz priloženu jednu fotografiju.

Zahtjev se može isprintati putem interneta ili podignuti osobno na šalteru prijevoznika.

Razrednik će organizirati da se zahtjevi dostave u referadu i nakon ovjere vrate učenicima unutar sata boravka u školi.

Učenici koji osim međumjesnog prijevoza koriste i ZET-ov trebaju osim ZET-ovog zahtjeva priložiti i Potvrdu 75% za ostvarivanje prava na sufinanciranje međumjesnoga javnog prijevoza na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske od 21. kolovoza 2020. godine.

Odluke o sufinanciranju prijevoza učenika u školskoj godini 2020./2021.

Potvrda 75% za ostvarivanje prava na sufinanciranje međumjesnoga javnog prijevoza na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske od 21. kolovoza 2020. godine.

Potvrda 100% za ostvarivanje prava na sufinanciranje međumjesnoga javnog prijevoza na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske od 21. kolovoza 2020. godine.

DRŽAVNA MATURA

Državna matura predstavlja skup ispita čijim polaganjem učenici gimnazijskih programa završavaju srednjoškolsko obrazovanje. Ona je i preduvjet za daljnje školovanje učenika strukovnih škola na visokim školama, učilištima i sveučilištima.

U školi danas ispite državne mature polažu učenici 4. F razreda (tehničar za mehatroniku) i 4. G razreda (tehničar za računalstvo). Državna matura sastoji se od obveznog i izbornog dijela. Obvezni ispiti državne mature su Hrvatski jezik, Matematika i strani jezik na višoj (A) i osnovnoj (B) razini. Učenici sami biraju koju razinu ispita državne mature će polagati, a taj izbor ovisi o izboru fakulteta. Izborni ispiti također ovise o izboru fakulteta.

Upute za prijavu ispita državne mature 2020./2021.

Upute za prilagodbu ispitne tehnologije na ispitima državne mature

Pravilnik o polaganju državne mature

NCVVO - Kalendar polaganja ispita državne mature 2020./2021.

NCVVO - Ispitni katalozi za državnu maturu 2020./2021.

NCVVO - Provedeni ispiti


Statistika učenika naše škole na državnoj maturi 2019./2020.

Statistika učenika naše škole na državnoj maturi 2018./2019.

Statistika učenika naše škole na državnoj maturi 2009./2010. do 2017./2018.

UPISI

Upisi u Srednju strukovnu školu za školsku godinu 2020./2021.

Svi učenici koji su stekli pravo na upis u zanimanje:

AUTOMEHANIČAR - JMO

INSTALATER GRIJANJA I KLIMATIZACIJE - JMO

FRIZER - JMO

KOZMETIČAR - JMO

ELEKTORINSTALATER - JMO

ELEKTROMEHANIČAR - JMO

VOZAČ MOTORNOG VOZILA

TEHNIČAR ZA MEHATRONIKU

TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO

Učenici moraju dostaviti upisnicu u našu srednju školu, kao i ostale dokumente važne za upis:

1. Elektroničkim putem (skenirano ili slikano) na e-mail: srednjastrukovnasmb@gmail.com

Upisnicu elektroničkim putem može poslati samo roditelj/skrbnik, a u e-poruci dužan je dostaviti i svoj osobni kontakt (broj telefona, broj mobitela) kako bi ga škola mogla kontaktirati. Prilikom dostavljanja upisnice elektroničkim putem učenik se može izjasniti o izbornom predmetu (odabir vjeronauk ili etika).

ili

2. Osobno doći u školu 27. 7. ili 28. 7. 2020. u vremenu od 9,00 do 15,00 sati.

POTREBNI DOKUMENTI ZA UPIS U ODREĐENI PROGRAM OBRAZOVANJA NA KOJI JE UČENIK STEKAO PRAVO:

1. UPISNICA - dostupna na mrežnoj stranici NISpuSŠ-a koju je potpisao učenik i roditelj/skrbnik tek od 25. srpnja 2020. (moji rezultati)

2. LIJEČNIČKA SVJEDODŽBA medicine rada o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija za odabrano zanimanje

Učenici koji su ostvarili pravo izravnog upisa ne trebaju dostaviti Liječničku svjedodžbu medicine rada za odabrano zanimanje, već dostavljaju sljedeću dokumentaciju:

  • rješenje Ureda državne uprave Zagrebačke županije, odnosno Gradskoga ureda za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba o primjerenome programu obrazovanja

  • stručno mišljenje Službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje

  • mišljenje liječnika školske medicine.

3. Sklopljen ugovor s licenciranim obrtnikom u četiri istovjetna primjerka (za JMO zanimanja)

https://enaukovanje.gov.hr/slobodnaMjesta/home.htm

4. Odlukom Školskog odbora i uz suglasnost Osnivača za zanimanja vozač motornog vozila plaćaju se povećani troškovi obrazovanja za školsku godinu 2020./2021. u iznosu od 200,00 kn (uplatnicu će dobiti na upisu, a učenici koji elektronski šalju dokumente uplatit će prvi nastavni dan).

Čestitamo na uspjehu i na odabiru naše škole!

predsjednica Upisne komisije Anita Šimić, prof.