Raspored

Dopustite notifikacije kako bi dobili obavijest kod promjene rasporeda za odabrani razred.

iOS aplikacija za raspored sati - otvorite poveznicu u web pregledniku Safari i pratite upute na slikama