Projekti

Regionalni centar kompetentnosti (RCK)

REGIONALNI CENTAR KOMPETENTNOSTI - INDUSTRIJA 4.0

Regionalni centar kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u strojarstvu - Industrija 4.0 je integralni projekt koji se financira iz različitih izvora, a kao prijavitelj provodi ga Srednja strukovna škola Velika Gorica s partnerima Srednjom strukovnom školom u Samoboru i Srednjom školom Dugo Selo.

Radi se o dva projekta. Jedan je vezan uz uspostavu infrastrukture Regionalnog centra kompetentnosti izgradnjom triju centara izvrsnosti u sektoru strojarstva na tri lokacije srednjih škola u Velikoj Gorici, Samoboru i Dugom Selu. Drugi projekt vezan je uz razvoj ljudskih potencijala brojnim stručnim usavršavanjima odgojno-obrazovnih djelatnika, modernizacijom i izradom obrazovnih srednjoškolskih programa i programa obrazovanja odraslih. 

Više na www.rck-vg.hr 

Škola budućnosti - Inovativni STEAM program umjetne inteligencije ravno iz industrije

ŠKOLA BUDUĆNOSTI

Škola budućnosti naziv je zajedničkog projekta STEMI-ja i Infobipa kao generalnog partnera tvrtke A1 Hrvatska. Glavni cilj projekta je otvoriti hrvatskim učenicima prozor u tehnološku budućnost približavanjem svijeta umjetne inteligencije kroz praktičan rad, a ključno je smanjivanje jaza između IT sektora i obrazovanja te postavljanje Hrvatske među predvodnike u učenju umjetne inteligencije kod mladih i njihovo poticanje na inovativnost i poduzetništvo.

Za ovaj je projekt prijavilo se 250, a odabrano je 40 hrvatskih škola koje će postati škole budućnosti i besplatno implementirati najmoderniji STEAM program umjetne inteligencije. Među njima je i Srednja strukovna škola iz Samobora, na što smo vrlo ponosni.

Više na skolabuducnosti.stemi.education

Predstavljanje kurikula Aditivne tehnologije na Zagrebačkom velesajmu

ADITIVNE TEHNOLOGIJE

Modernizacija školskih kurikula u skladu s potrebama tržišta rada nastavljena je 2015. godine novim projektom Aditivne tehnologije u kojem su osim naše škole sudjelovale još i Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića (nositelj projekta), Tehnička škola Ruđera Boškovića iz Zagreba te Srednja strukovna škola iz Velike Gorice. Partner u projektu bio je i Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, čiji su eminentni profesori održali teorijsku i praktičnu edukaciju od četrdeset sati, nakon koje su nastavnici dobili certifikate kao potvrde kompetentnosti podučavanja novog kurikula.

Projekt je trajao godinu dana, od 1. svibnja 2015. do 30. travnja 2016., a proračun je iznosio 2.763.160,60 kn. Naši nastavnici odlazili su na studijska putovanja u Njemačku, Italiju, Sloveniju, Španjolsku, Belgiju i Austriju gdje su posjetili tvrtke, sajmove i institute. Na sajmu u Düsseldorfu s nastavnicima bili su i učenici trećih i četvrtih razreda, tehničari za mehatroniku.

Ciljevi projekta su modernizacija dijela srednjoškolskog kurikula, edukacija nastavnika za implementaciju istoga te organizacija i opremanje praktikuma za Aditivne tehnologije. U konačnici, opremljena su četiri praktikuma u četiri srednje škole, a oprema se sastoji od niskobudžetnog edukacijskog 3D pisača, ručnog 3D skenera te računalnog programa za pripremu skeniranih modela za 3D printanje, koji čine jednu cjelinu za suvremeni razvoj i proizvodnju.

U školskoj godini 2016./2017. uveden je novi kurikul Aditivne tehnologije kao fakultativni predmet u četvrtom razredu u zanimanju tehničar za mehatroniku. Izrada modela, skeniranje i printanje određenih trodimenzionalnih rekvizita čini nastavu interdisciplinarnom, inovativnom i poticajnom, pa je već u prvoj godini implementacije kurikula nastala naša do sada najnagrađivanija i najpoznatija inovacija 3D znanstvena podmornica.

SMILEinVET - PAMETNE KUĆE

Srednja strukovna škola potpisala je 21. rujna 2012. ugovor s Agencijom za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih o provedbi projekta SMILEinVET u vrijednosti od 229.414,84€, od čega EU financira 85,35%, troškova, a ostalo su osigurali partneri. 

Nagle promjene u ljudskom životu uzrokovane su brzim razvojem tehnologije. Nove tehnologije uvode cijeli spektar novih procesa i novih proizvoda u svakome aspektu života. Današnje tržište rada je pod utjecajem promjena u tehnologijama više nego ikad. Prema statistikama tržišta rada, mogućnosti karijera u područjima obuhvaćenima novim tehnologijama su ne samo najbrže rastuće, nego i jedno od vodećih polja zanimanja. Moderno obrazovanje ima veliku odgovornost odgovoriti na stalni tehnološki napredak.

U ovom projektu strukovne škole u Samoboru i Puli stvorit će sve potrebne preduvjete za modernizaciju školskih programa za zanimanje tehničar za mehatroniku. Škole će uvesti nove obrazovne sadržaje koji se odnose na upravljanje SmartHome sustava u nastavnim planovima i programima. SmartHome predstavlja sveobuhvatan spoj tehnologija i uređaja koji rade zajedno kao živčani sustav, kroz koji svi dijelovi električne mreže mogu međusobno komunicirati, s ciljem uštede energije i pružanja udobnosti njegovom korisniku.

Modernizacija školskih kurikula bit će u skladu s potrebama tržišta rada, kroz lokalno partnerstvo koje obuhvaća Elektroinženjering Brodar d.o.o., lokalni poduzetnik koji će podučiti strukovne nastavnike o vještinama i kompetencijama koje strukovni učenici trebaju imati kako bi bili uspješni na tržištu rada. Ostali partneri (Tehnička škola Pula, Poduzetnički centar Samobor, Udruženje obrtnika Samobor i Grad Samobor) su izravno povezani s gospodarstvom, a također će pridonijeti modernizaciji nastavnih programa. Važna činjenica je da suradnja između partnera već postoji.

SmartHome je kombinacija tehnologije i načina života. Integrira sustave grijanja, hlađenja, sigurnosti, obrane od požara i rasvjete u jedinstvenu cjelinu koja omogućuje optimalno korištenje energije i udobnost upravljanja kućom. U Hrvatskoj postoji potreba za energetski učinkovitim sustavom jer smanjuje troškove života, povećava vrijednost i sigurnost u kući i čini je ugodnijom za život, posebno za starije osobe i za osobe s posebnim potrebama. Hrvatski gospodarski sektor pokazuje potrebu za kvalificiranom radnom snagom koja se bavi projektiranjem i ugradnjom opreme u SmartHome. Problem je u tome što u Hrvatskoj obrazovni sustav ne ide u korak s tehnologijom, što dovodi do potrebe za uvođenjem novih modernih elemenata u školske programe za zanimanje tehničar za mehatroniku koje se temelji na nacionalnom kurikulu koji je prije deset godina usvojilo Ministarstvo prosvjete i sporta.

Problemi koji će se rješavati ovim projektom odnose se na nedovoljnu suradnju i komunikaciju između gospodarskog sektora, lokalne uprave i škole, što je dovelo do činjenice da školski sustav ne prati dovoljno potrebe lokalnog gospodarstva i da školski nastavni planovi uvijek ne osiguravaju kompetencije potrebne na tržištu rada.

Ciljane skupine:

1. Sto strukovnih učenika srednje škole u Samoboru i Puli  zanimanja tehničar za mehatroniku koji će biti odabrani u skladu s njihovim sposobnostima i interesima.

2. Osoblje u strukovnim školama (30 iz Samobora i 30 iz Pule: ravnatelji, strukovni učitelji, treneri i ostalo osoblje)

3. Dvadeset poduzetnika i obrtnika iz Zagrebačke županije koji imaju ili žele imati pripravnika u svom poduzeću i koji su zainteresirani ponuditi nove proizvode i usluge.

Krajnji korisnici: budući strukovni studenti, posebno studenti u zanimanju mehatroničar, strukovni nastavnici iz drugih škola, koji će slijediti primjere dobre prakse, poduzetnici i obrtnici koji žele dobiti kvalitetne radnike i širiti svoje poslovanje s novim uslugama, lokalna zajednica, potencijalni vlasnici SmartHome opreme.