Zanimanja

STROJARSTVO

AUTOMEHANIČAR - JMO

1.A  2.A,  3.A

Automehaničar popravlja i servisira automobile i manje kamione. Osnovni posao automehaničara je utvrđivanje i uklanjanje kvarova i oštećenja na motoru. Kako bi svoj posao mogao dobro obavljati, treba poznavati dijelove i princip rada motora, kao i toplinske i hidraulične zakone i procese. Prilikom servisiranja uglavnom provjerava, podmazuje i prilagođava dijelove motora, kako bi spriječio mogući nastanak kvarova. Rutinski pregledava svjećice, mehanizme kočenja, podsustav za paljenje i razinu ulja u motoru te podešava signalnu opremu automobila. Ispituje položaj motora, tlak, temperaturu, potrošnju motora, električne i vozne karakteristike.

Kad je motor u kvaru, automehaničari ga provjeravaju vožnjom ili uporabom opreme za testiranje. Prema potrebi, rastavljaju motor te ispituju i namještaju sklop ili sustav motora i vozila. Prije rastavljanja motora obavljaju mjerenje i vizualni pregled motora, a potom rastavljaju motor, čiste njegove dijelove, zamjenjuju oštećene te sastavljaju i ispituju cijeli sustav. Automehaničari ustanovljuju razlog kvara i otklanjaju nedostatke rada motora u slobodnom hodu i u vožnji pod opterećenjem. Između ostalih, popravljaju kvarove na električnom pokretaču i uklanjaju uzroke nedovoljnog paljenja baterije. Nakon popravka stavljaju motor u pokusni rad i električki ispituju funkciju dijelova. 

INSTALATER GRIJANJA I KLIMATIZACIJE - JMO 

1.A,  2.A,  3.A

Instalater grijanja i klimatizacije bavi se montiranjem, održavanjem, nadzorom rada i servisiranjem sustava za grijanje i klimatizaciju. Postavlja, nadzire, održava i popravlja toplinske uređaje za centralno, plinsko ili električno grijanje (grijaća tijela, kotlove, crpke, cijevi, sigurnosne dijelove i dr.) kao i centralne sisteme klimatizacije (motore, kompresore, termostate, svjećice i dr.).

Montira sustave centralnog, plinskog i električnog grijanja slijedeći nacrte i ostale specifikacije. Prije instaliranja sustava centralnoga grijanja, reže metalne/plastične cijevi, savija ih, spaja, reže prirubnice, držače, a zatim ispituje rad cjelokupnog sustava. Radi provjere i popravke, instalira i servisira centralne sisteme klimatizacije i niz komponenti hlađenja, jer su zbog klimatskih promjena uređaji za klimatizaciju sve  prisutniji u javnim i privatnim prostorima. Cijeli sustav grijanja i klimatizacije povezuju s izvorom električne energije, provjeravaju njegov rad, održavaju ga i popravljaju koristeći pritom razne alate i mjerne instrumente. 

Stručna teorijska znanja instalatera sežu od osnova termodinamike, elektrotehnike, računalstva, skladištenja i transporta goriva, do ekologije, zakonodavstva, sigurnosti na radu i protupožarne zaštite. 

CNC OPERATER

1.D

Zanimanje CNC operater u našoj školi uvedeno je u školskoj godini 2024./2025.

CNC operater radi u tvrtkama strojne obrade, u pogonima održavanja i proizvodnje strojnih dijelova i uređaja. Obrazovanjem za ovo zanimanje stječu se kompetencije za samostalno obavljanje poslova i radnih zadataka rukovanja klasičnim i numerički upravljanim alatnim strojevima u proizvodnji kao i izradi strojnih dijelova pri remontu strojeva i uređaja. Izrađuje jednostavnije tehničke crteže i skice, a složenije očitava kako bi prema njima mogao izrađivati izratke. Radi na upravljačkim računalima na numerički kontroliranim strojevima, podešava ih, održava i popravlja.

OSOBNE USLUGE

FRIZER - JMO

1.B,  2.B,  3.B

Osim učenja osnovnih frizerskih poslova (pranje, sušenje, šišanje, njega, estetsko oblikovanje i regeneracija kose žena i muškaraca, privremeno i trajno preoblikovanje kose, bojanje kose, brijanje i izbrijavanje brade i brkova, uređivanje brade i brkova, manikiranje), zanimanje frizer obogaćeno je inovacijama, kao npr. izrada pramenova na alufoliju u dvije ili više boja. Imamo dugogodišnju suradnju s tvrtkom Framesi koja omogućava da naši učenici često budu modeli na seminarima te tvrtke.

Svake godine odlazimo na natjecanja na kojima razmjenjujemo znanja i iskustva s učenicima ostalih škola. Dosad najbolji rezultat na natjecanjima u disciplini frizer dogodio se 2019. godine. Učenica 3. b razreda Natalija Dekanić, uz mentoricu Jadranku Kovačević, osvojila je 1. mjesto na Županijskom natjecanju (u zbirnom poretku različitih frizerskih kategorija), 5. mjesto na Državnom natjecanju učenika strukovnih škola WorldSkills Croatia 2019. (također u zbirnom poretku) i 1. mjesto u kategoriji Ženski model – svečana frizura na regionalnom natjecanju BEAUTY & HAIR EXPO održanom u ožujku 2019. na Zagrebačkom velesajmu.

U ljeto 2020. praktikum je obnovljen novim namještajem, podom i rasvjetom. Dodana su još dva radna mjesta, pa sada praktikum bolje odgovara novim izazovima praktične nastave.

KOZMETIČAR - JMO

1.B,  2.B,  3.B

Zanimanje kozmetičar u našoj školi uvedeno je u školskoj godini 2017./2018., kada je u kombinirani razred s frizerima upisano dvanaest učenica kozmetičarki.

Kozmetički praktikum ima kapacitet dvanaest do trinaest mjesta i u njemu je smješteno pet radnih jedinica (ležajeva) s pripadajućom opremom, kao što su pomoćni stolići, lupe, vapozoni, visoke frekvencije, parafinska kupka i termo deka za tretman aromaterapije. Praktikum je opremljen i aparatima za tretmane depilacije (grijačima voska). Vrhunskom opremom i preparatima želi se omogućiti kvalitetan rad u struci. Tretmani lica, aromaterapija, depilacija, masaža i manikura samo su dio širokog spektra praktičnoga rada naših kozmetičarki. U ovom praktikumu prvi, drugi i treći razred obavlja Praktičnu nastavu u školi i Tehnološke vježbe. U trećem razredu učenice u predmetu Osnove manikiranja učenice usvajaju vještine oblikovanja noktiju te uljepšavaju nokte različitim tehnikama, poput gela i trajnog laka. 

Od šk. god. 2020./2021. naše kozmetičarke sudjeluju na natjecanjima i odmah  je učenica 3. b razreda Anđela Novak, uz mentoricu Kristinu Grlić osvojila 1. mjesto na online Međužupanijskom natjecanju kozmetičara u disciplini Kozmetička njega i 4. mjesto na Državnom natjecanju učenika strukovnih škola WorldSkills Croatia 2021. koje se održalo u svibnju 2021. na Zagrebačkom velesajmu. Treba naglasiti da se učenice našeg trogodišnjeg programa natječu „rame uz rame“ s kolegicama iz četverogodišnjeg programa.

PROMET I LOGISTIKA

VOZAČ MOTORNOG VOZILA

1.C,  2.C,  3.C

Zanimanje vozač motornog vozila je odgovorno, dinamično i vrlo zanimljivo. Vozač motornog vozila upravlja teretnim vozilima koja prevoze robu u gradskom, međugradskom i međunarodnom prometu. Obavlja poslove pripreme vozila za prijevoz: preuzimanje prijevozne dokumentacije i predmeta prijevoza, upravljanje vozilom tijekom prijevoza, vođenje potrebne dokumentacije, otklanjanje manjih kvarova na vozilu te zaštitu tereta odnosno putnika tijekom vožnje. Posljednjih godina sve više djevojaka upisuje i završava ovo zanimanje u našoj školi.  

Vozač mora imati dobre senzorne, mentalne i psihomotorne sposobnosti, što se utvrđuje posebnim liječničkim pregledom. Učenici nakon položenog vozačkog ispita, završenog školovanja i navršenih 18 godina starosti, dobivaju vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom B i C kategorije. Nakon toga mogu polagati ispit za vozača CE kategorije (kategorija koja omogućava upravljanje vozilima u kombinaciji vučno vozilo C kategorije i priključno vozilo) u bilo kojoj autoškoli. 

Završetkom školovanja učenicima se priznaje Kod 95 - periodička izobrazba vozača koju moraju proći svakih 5 godina i otvara im se mogućnost vertikalnog napredovanja, odnosno upisa u zanimanje tehničar cestovnog prometa (IV. godina), polaganje državne mature te upis na fakultete, veleučilišta i ili visoke škole.

ELEKTROTEHNIKA I RAČUNALSTVO

ELEKTROINSTALATER - JMO

1.E,  2.E,  3.E

Elektroinstalater postavlja električne uređaje, popravlja i postavlja električne instalacije za potrebe domaćinstva i i industrije, postavlja uređaje električne rasvjete, održava postavljene uređaje i otklanja moguće kvarove, obilježava instalacije, postavlja cijevi i vodove, ugrađuje razvodne ormare, priključne elemente, električne uređaje i elektroopremu. Također, postavlja, ispituje, pušta u pogon i održava niskonaponske instalacije i postrojenja za raspodjelu električne energije, antenske i komunikacijske instalacije, uzemljenja i gromobrane te instalacije za izjednačavanje potencijala, rasvjetne uređaje i rezervne izvore električne energije. 

Elektroinstalateri instaliraju električne sustave u privatnim i javnim ustanovama. 

Rade u otvorenim i zatvorenim prostorima, često pod nepovoljnim vremenskim uvjetima, kao i na visinama.

Ovo zanimanje je deficitarno, odnosno vrlo traženo na tržištu rada. Procjenjuje se da će ubuduće sve više elektroinstalatera biti osposobljeno za instaliranje složenih aparata kao što su telefoni, računala, ali i za ožičenja pametnih kuća. 

ELEKTROMEHANIČAR - JMO

1.E,  2.E,  3.E

Elektromehaničar održava, popravlja, montira i demontira elektrouređaje - kućanske aparate i druge električne strojeve. Ispituje ispravnost elektroničkih sklopova te održava i popravlja elektrotehničke kućanske aparate. Provodi postupak mjerenja i ispitivanja, održavanja i popravljanja električnih strojeva  i uređaja, stavljanja u pogon strojeva i uređaja (tehničkih aparata i uređaja, rashladnih aparata i uređaja, strojeva za pranje i sušenje, miksera, glačala, mehaniziranih alata i proizvodnih strojeva).

Elektromehaničari mogu raditi u industrijskim postrojenjima ili voditi samostalan obrt. U industriji rade na sastavljanju niskonaponskih razvodnih uređaja, na pronalaženju i otklanjanju pogrešaka na serijskim proizvodima i na završnoj kontroli proizvoda. Izrađuju elektrotehničke crteže i sheme te elektromehaničke sklopove uređaja i strojeva. Ručno obrađuju materijale sječenjem, rezanjem, savijanjem i turpijanjem. Mehaniziranim alatima pile, bruse i izrađuju provrte. Spajaju aparate lemljenjem, lijepljenjem, zavarivanjem i zakivanjem.  

TEHNIČAR ZA MEHATRONIKU

1.F,  2.F,  3.F,  4.F

Mehatronika je interdisciplinarno područje koje povezuje znanja iz elektronike, strojarstva i računalstva. Zbog stalnog napretka tehnike, bez oštrih granica između pojedinih stručnih područja, pojavila se potreba za stručnjacima koji će moći projektirati i održavati složene mehatroničke sustave te njima rukovati. Program obuhvaća rad najmodernijom opremom u području računalstva, učenje o CNC uređajima, projektiranje uz pomoć računala, rad s robotima, aditivne tehnologije (rad s 3D pisačima i skenerima) te rad na pametnim kućama.

U trećem razredu učenici biraju jedan od izbornih modula – Automatizacija energetskih postrojenja ili Numerički upravljani strojevi i uređaji. Cilj modula Automatizacija energetskih postrojenja je izraditi i održavati jednostavne energetske sustave. Modul sadrži predmete: Termodinamika, Mehanika fluida, Automatizacija procesnih postrojenja i Obnovljivi izvori energije. Učenici će naučiti kako rade, sada već klasične i široko rasprostranjene, elektrane na obnovljive izvore, usvojiti pojmove i definicije karakteristične za njih, navesti glavne prednosti, ali i, vjerovali ili ne, velike nedostatke ovakvih izvora energije, računati teorijsku i realnu količinu energije te učinkovitost. U modulu Numerički upravljani strojevi i uređaji u okviru predmeta PLC-ovi i mikroupravljači završni razred stječe znanja o PLC-ovima - osnovnim i neizostavnim upravljačkim elementima industrijske automatizacije. Naučeno znanje mnogi bivši učenici inovatori dokazali su brojnim medaljama u domovini i inozemstvu. 

Tehničari za mehatroniku osposobljeni su za svijet rada ili mogu obrazovanje nastaviti na tehničkim fakultetima, veleučilištima ili visokim školama (FSB, FER, TVZ, Algebra i drugima). Škola ima 5 učionica opremljenih računalima, a u planu su i nove u proširenju škole kao Regionalnog centra kompetentnosti.

TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO

1.G,  2.G,  3.G,  4.G

Tehničar za računalstvo traženo je i visoko plaćeno zanimanje sadašnjosti i  budućnosti. Kroz naš program učenik postupno ulazi u svijet računalstva i programiranja. Najprije se radi uvod u programiranje i osnove programskog jezika C, a zatim njegova naprednija inačica C++ te razvoj frontend i backend web stranica, upravljanje bazama podataka i računalnih mreža. U trećem razredu biraju jedan od izbornih modula – Programerski ili Sistemski.

Programerski modul nadograđuje znanja i vještine programiranja u razvoju aplikacija s grafičkim sučeljem, izradu video igrica i programiranje mobilnih aplikacija. Sistemski modul uvodi učenike u svijet upravljanja mrežama, serverima, kao i operacijskim sustavima koji predstavljaju temelje rada i upravljanja računalnih mreža.

Učenici redovito sudjeluju na natjecanjima svih razina u inovacijama, čemu svjedoče brojne državne i svjetske medalje, zatim iz algoritama, informatike, robotike te su uključeni u razne projekte (Škola budućnosti - AI chatbot, Samobor N&T mobilna aplikacija s proširenom stvarnosti, Hacknite). Tehničari za računalstvo osposobljeni su za svijet rada ili mogu nastaviti obrazovanje na tehničkim fakultetima, veleučilištima ili visokim školama (FER, TVZ, PMF, FOI, Algebra i drugima). Škola ima 5 učionica opremljenih računalima, a u planu su i nove u proširenju škole kao Regionalnog centra kompetentnosti.