Zanimanja

Carousel imageCarousel imageCarousel image

Strojarstvo

Trogodišnji program:

 • AUTOMEHANIČAR - JMO (1. A, 2. A, 3. A)

 • INSTALATER GRIJANJA I KLIMATIZACIJE -JMO (1. A, 2. A, 3. D)

AUTOMEHANIČAR - JMO

Automehaničar popravlja i servisira automobile i manje kamione. Osnovni posao automehaničara sastoji se u utvrđivanju i uklanjanju kvarova i oštećenja na motoru. Kako bi svoj posao mogao dobro obavljati, treba poznavati dijelove i princip rada motora, kao i toplinske i hidraulične zakone i procese. Priliko servisiranja uglavnom provjerava, podmazuje i prilagođava dijelove motora, kako bi spriječio mogući nastanak kvarova. Rutinski pregledava svjećice, mehanizme kočenja, podsustav za paljenje i razinu ulja u motoru te podešava signalnu opremu automobila. Ispituje položaj motora, tlak, temperaturu, potrošnju motora, električne i vozne karakteristike.

INSTALATER GRIJANJA I KLIMATIZACIJE - JMO

Instalater grijanja i klimatizacije postavlja, kontrolira, održava i popravlja toplinske uređaje za centralno, plinsko ili električno grijanje, kao i centralne sustave klimatizacije. Montira većinom centralno, a katkada i plinsko i električno grijanje, slijedi nacrte i ostale specifikacije. Prije instaliranja sustava centralnog grijanja, reže metalne cijevi, savija ih, spaja, reže prirubnice, držače, a zatim ispituje rad cjelokupnog sustava. Povremeno radi rutinske provjere i popravke. Instalira i servisira centralne sisteme klimatizacije i niz komponenata hlađenja.

Nastavni predmeti u 1. razredu

 • Hrvatski jezik

 • Engleski ili Njemački jezik

 • Povijest

 • Tjelesna i zdravstvena kultura

 • Vjeronauk ili Etika

 • Osnove računalstva

 • Matematika u struci

 • Tehničko crtanje

 • Osnove tehničkih materijala

 • Tehnologija obrade i montaže

 • Praktična nastava u školi i radnom procesu

Carousel imageCarousel imageCarousel image

Osobne usluge

Trogodišnji program:

 • FRIZER - JMO (1. B, 2. B, 3. B)

 • KOZMETIČAR - JMO (1. B, 2. B, 3. B)

FRIZER - JMO

Osim učenja osnovnih poslova koje rade frizeri (pranje, sušenje, šišanje, njega, estetsko oblikovanje i regeneracija kose žena i muškaraca, privremeno i trajno preoblikovanje kose, bojanje kose, brijanje i izbrijavanje brade i brkova, uređivanje brade i brkova, manikiranje), pokušavamo unijeti i novine u svoj rad, kao što je izrada pramenova na alufoliju u dvije i više boja. Imamo dugogodišnju suradnju s tvrtkom Framesi koja nam omogućuje da naši učenici često budu i modeli na seminarima te tvrtke.

Svake godine odlazimo na natjecanja iz područja frizerstva, na kojima razmjenjujemo svoja znanja i iskustva s učenicima ostalih škola.

KOZMETIČAR - JMO

Zanimanje kozmetičar uvedeno je u školskoj godini 2017./2018. kada je u kombinirani razred s frizerima upisano dvanaest učenica kozmetičarki.

Kozmetički praktikum u učionici 44 A ima kapacitet dvanaest do trinaest mjesta i u njemu je smješteno pet radnih jedinica (ležajeva) s pripadajućom opremom, kao što su dva pomoćna stolića, pet lupa, pet vapozona, dvije visoke frekvencije i termo deka za tretman aromaterapije. Praktikum je opremljen i aparatima za tretmane depilacije (grijačima voska). Vrhunskom opremom i preparatima želi se omogućiti kvalitetan rad u struci. Tretmani lica, aromaterapija, depilacija i masaža samo su dio širokog spektra praktičnoga rada naših kozmetičarki pod vodstvom stručne nastavnice Kristine Grlić. U ovom praktikumu prvi i drugi razred obavlja Praktičnu nastavu u školi, a drugi razred Tehnološke vježbe.

Nastavni predmeti u 1. razredu

 • Hrvatski jezik

 • Engleski ili Njemački jezik

 • Povijest

 • Tjelesna i zdravstvena kultura

 • Vjeronauk ili Etika

 • Tehnologija frizerstva (frizer)

 • Poznavanje materijala (frizer)

 • Matematika u struci

 • Računalstvo (frizer)

 • Osnove računalstva s vježbama (kozmetičar)

 • Osnove kozmetike (kozmetičar)

 • Kozmetologija (kozmetičar)

 • Primijenjena kemija (kozmetičar)

 • Psihologija komunikacije (frizer)

 • Tehnološke vježbe

 • Praktična nastava u školi i u radnom procesu


Školski kamion za vozače motornog vozila

Promet i logistika

Trogodišnji program:

 • VOZAČ MOTORNOG VOZILA (1. C, 2. C, 3. C)

VOZAČ MOTORNOG VOZILA

Vozač motornog vozila obavlja poslove pripreme vozila za prijevoz: preuzimanje prijevozne dokumentacije i predmeta prijevoza, upravljanje vozilom tijekom prijevoza, vođenje potrebne dokumentacije, otklanjanje manjih kvarova na vozilu i zaštita tereta tijekom vožnje.

Mora imati dobre senzorne, mentalne i psihomotorne sposobnosti, što se utvrđuje posebnim liječničkim pregledom. Učenici nakon položenog vozačkog ispita, završenog školovanja i navršenih 18 godina starosti, dobivaju vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom B i C1 kategorije, a nakon navršenih 19 godina starosti, dobivaju vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom C kategorije.

Nastavni predmeti u 1. razredu

 • Hrvatski jezik

 • Engleski ili Njemački jezik

 • Povijest

 • Tjelesna i zdravstvena kultura

 • Vjeronauk ili Etika

 • Geografija

 • Matematika

 • Fizika

 • Računalstvo

 • Osnove prijevoza i prijenosa

 • Goriva i maziva

 • Cestovna vozila

 • Tehnologija prijevoza

 • Praktična nastava u školi

Carousel imageCarousel imageCarousel image

Elektrotehnika i računalstvo

Trogodišnji program:

 • ELEKTROINSTALATER - JMO (1. E, 2. E, 3. E)

 • ELEKTROMEHANIČAR - JMO (1. E, 2. E, 3. E)

ELEKTROINSTALATER - JMO

Elektroinstalater postavlja električne uređaje, popravlja i postavlja električne instalacije za potrebe domaćinstva i i industrije, održava postavljene uređaje i otklanja moguće kvarove, obilježava instalacije, postavlja cijevi i vodove, ugrađuje razvodne ormare, priključne elemente, električne uređaje i elektroopremu. Radi u otvorenim i zatvorenim prostorima, često pod nepovoljnim vremenskim uvjetima.

ELEKTROMEHANIČAR - JMO

Elektromehaničar je osposobljen za: izradu dijelova i montažu elektrouređaja, provođenje postupaka mjerenja i ispitivanja, održavanje i popravak električnih strojeva i uređaja, stavljanje u pogon strojeva i uređaja(tehnički aparati i uređaji, rashladni aparati i uređaji , strojevi za pranje i sušenje, mehanizirani alati i proizvodni strojevi).

Nastavni predmeti u 1. razredu

 • Hrvatski jezik

 • Engleski ili Njemački jezik

 • Povijest

 • Tjelesna i zdravstvena kultura

 • Vjeronauk ili Etika

 • Osnove računalstva

 • Tehničko crtanje i dokumentiranje

 • Matematika u struci

 • Elektrotehnika

 • Praktična nastava u školi i u radnom procesu

Carousel imageCarousel imageCarousel image

Elektrotehnika i računalstvo

Četverogodišnji program:

 • TEHNIČAR ZA MEHATRONIKU (1. F, 2. F, 3. F, 4. F)

 • TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO (1. G, 2. G, 3. G, 4. G)

TEHNIČAR ZA MEHATRONIKU

Mehatronika je interdisciplinarno područje koje povezuje znanja iz elektronike, strojarstva i računalstva. Zbog stalnog napretka tehnike, u kojoj nema više oštrih granica između pojedinih stručnih područja, pojavila se potreba za stručnjacima koji će moći projektirati i održavati složene mehatroničke sustave te njima rukovati.

Program obuhvaća rad najmodernijom opremom u području računalstva, rad CNC tehnologijama, projektiranje uz pomoć računala, rad s robotima te rad s PAMETNIM KUĆAMA, što je novost u ovom programu.

Nastavni predmeti u 1. razredu

 • Hrvatski jezik

 • Engleski ili Njemački jezik

 • Povijest

 • Geografija

 • Vjeronauk ili Etika

 • Tjelesna i zdravstvena kultura

 • Matematika

 • Fizika

 • Računalstvo

 • Tehničko crtanje i dokumentacija

 • Tehnički materijali

 • Radioničke vježbe

 • Tehnička mehanika

 • Osnove elektrotehnike

TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO

Učenik postupno ulazi u svijet računalstva i programiranja, a usporedno izučava temeljna znanja iz elektrotehnike. Na kraju školovanja osposobljen je za rad na računalu (softverski i hardverski), programiranje u raznim programskim jezicima, za održavanje računalnih sustava, projektiranje konfiguracije računala za razne primjene, internetske tehnologije i računalne mreže. Opća znanja i znanja iz računalstva i elektrotehnike omogućuju nastavak školovanja na tehničkim fakultetima i veleučilištima.

Nastavni predmeti u 1. razredu

 • Hrvatski jezik

 • Engleski ili Njemački jezik

 • Povijest

 • Geografija

 • Vjeronauk ili Etika

 • Tjelesna i zdravstvena kultura

 • Matematika

 • Fizika

 • Kemija

 • Biologija

 • Upotreba informacijske tehnologije u uredskom poslovanju

 • Tehničko dokumentiranje

 • Algoritmi i programiranje

 • Osnove elektrotehnike