Zaposlenici

NASTAVNIČKO VIJEĆE

RCK - Specijalizirana učionica za obnovljive izvore energije, 22. 12. 2023.

ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE

Članovi Stručnog vijeća društvene grupe predmeta

STRUČNO VIJEĆE DRUŠTVENE GRUPE PREDMETA

Članovi Stručnog vijeća prirodne grupe premeta

STRUČNO VIJEĆE PRIRODNE GRUPE PREDMETA

Članovi Stručnog vijeća elektrotehnike

STRUČNO VIJEĆE ELEKTROTEHNIKE

Članovi Stručnog vijeća strojarstva

STRUČNO VIJEĆE STROJARSTVA